rudolf_kleurenbalk.png

Het belang van een architect

Laat ik maar direct alle architecten tegen me in het harnas jagen: Een data warehouse of rapportageomgeving kan prima opgezet worden zonder architect. En dat geldt zeker voor de architecten die uitgebreide discussies organiseren over de juiste architectuur en vervolgens dikke boeken met standaarden produceren. Zeker een eerste data warehouse project kan succesvol worden afgerond zonder een uitgebreide architectuurkeuze. De meeste keuzes zullen namelijk op korte termijn wel werken (al zijn er natuurlijk wel degelijk echt foute keuzes mogelijk). Wat essentieel is dat een data warehouse simpel en gestandaardiseerd wordt ontwikkeld en dat de standaarden, welke dat ook zijn, worden afgedwongen. Hiervoor is een goede, coachende ETL-architect of ETL-ontwerper vaak veel belangrijker dan een architect.
Een data warehouse zonder (formele) architectuur, maar met duidelijke en consequente standaarden is vaak veel succesvoller dan een data warehouse met een prachtige vastgelegde architectuur waar de standaarden vervolgens niet zijn bewaakt.
Wat is dan het belang van een architect?
Ten eerste speelt een architect een belangrijke rol bij het creëren van bewustwording en draagvlak. De verschillende spelers (zoals operations, ontwikkelaars, testers, functioneel beheer, supergebruikers) moeten gaan wennen aan andere rollen en verantwoordelijkheden in vergelijking met operationele systemen. Een praatplaat met daarop de verschillende componenten van de infrastructuur en de gewenste processen helpt enorm bij dit proces en is daarmee essentieel voor het succes van een rapportageomgeving.
Verder moet de inrichting een rapportageomgeving aansluiten bij de strategie die eraan ten grondslag ligt. Als het doel bijvoorbeeld een flexibele analyseomgeving is voor de marketingafdeling, dan wordt de rapportageomgeving natuurlijk niet succesvol, als elke wijziging van de omgeving 3 maanden kost. En als je einddoel is om uiteindelijk alle afdelingen dezelfde informatie te laten gebruiken, dan zul je vanaf het begin een architectuur nodig hebben die flexibel genoeg is, om voortdurend aangepast te worden. De architect vervult hier een essentiele rol.
Heel belangrijk is dat de ontwikkeling zo simpel en gestandaardiseerd mogelijk gaat plaatsvinden. Hiervoor is coaching, bewustwording en een voortdurend reviewproces nodig. Met name ontwikkelaars vinden dat namelijk niet zo leuk, want “het beperkt hun creativiteit”. Juist deze rol is essentieel voor het toekomstige succes van de rapportageomgeving. Gestandaardiseerde ETL is een randvoorwaarde voor onderhoudbaarheid en flexibiliteit.
Deze rol wordt vaak toebedeeld aan de architect, maar lang niet elke architect heeft hier de tijd en interesse voor. Deze rol kan dus veel beter worden belegd bij een ETL-architect of senior ontwikkelaar met voldoende gezag om standaarden af te dwingen.

Conclusie

Uit dit stuk zal duidelijk zijn, dat ik niet pleit om de architect af te schaffen. Besteed alleen niet te veel tijd aan architectuurkeuzes, maar besteed die tijd liever aan het creëren van draagvlak en bewustwording van de nieuwe rollen die mensen moeten gaan vervullen.  Investeer juist wel in een consequente toepassing van je standaarden. Daarmee bepaal je het toekomstige succes van je rapportageomgeving, nog lang nadat het projectteam is verdwenen.

Reageren? | 15-06-2009 | RSS

scheidingslijntje

Kaleigh zei op 15-08-2011

Your article perfectly shows what I neeedd to know, thanks!

____________________________________________________________________